لیگ فوتبالیست

معرفی

لیگ فوتبالیست ویژه دانش آموزان با جهت مقدمه ای برای ربات های فوتبالیست و انسان نمای واقعی طراحی شده است. در این لیگ دانش آموزان مکانیزم های کنترلی و حرکتی ربات، کنترل و حمل توپ و شوت توپ را به رقابت می گذارند در این لیگ دانش آموزان در زمینی شبیه به زمین فوتبال مسابقه می دهند و باید ربات های خود را توسط ریموت کنترل سیم دار یا بیسیم کنترل و هدایت نمایند.

ثبت نام تیم
قوانین
توضیحات تاریخ آپلود دانلود

قوانین نهایی

1396/05/18 دانلود

قوانین اولیه لیگ فوتبالیست

1396/04/14 دانلود
کمیته فنی
جهت ارتباط با کمیته فنی می توانید با پشتیبانی تلگرام یا شماره 09031811547 ارتباط برقرار کنید
تیم ها
ردیف شناسه تیم نام تیم سرپرست وابستگی
1 277 ادیسون لیلا احمدی مدرسه ابوالفضل
2 275 سلطانی محمد مهدی آقاجانی فرهنگسرای مادر
3 273 پور خلفی محمد مهدی آقاجانی فرهنگسرای مادر
4 265 پارتاک 2 محمد مهدی آقاجانی پارتاک
5 262 صدیقی محمد مهدی آقاجانی جهاد دانشگاهی
6 261 کنجکاوی محمد مهدی آقاجانی جهاد دانشگاهی
7 260 Beni AK محمد مهدی آقاجانی جهاد دانشگاهی
8 259 آینده سازان محمد مهدی آقاجانی جهاد دانشگاهی
9 255 تویسرکان 7 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
10 254 تویسرکان 8 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
11 237 تویسرکان 9 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
12 236 تویسرکان 10 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
13 233 تویسرکان 11 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
14 225 تویسرکان 12 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
15 188 پیروزمند علیرضا حسین زاده پژوهشسرا جابربن حیان
16 187 روبو تک فریبا دهقانی پژوهشسرا جابربن حیان
17 166 کاپ علی روغنی جهاد دانشگاهی
18 164 طاها زینب جانقربان علی ابن موسی الرضا
19 152 فوتبالیست ها الهام کاویانی دبستان دکتر محمدشفیعی
20 143 ذوالفقار مهندس محکم خواه آموزشگاه رباتیک افق
21 140 بیرق افق مهندس محکم خواه آموزشگاه رباتیک افق
22 139 امید افق مهندس محکم خواه آموزشگاه رباتیک افق
23 138 سورنا مهندس محکم خواه آموزشگاه رباتیک افق
24 112 بارسلونا خانم زینب جانقربان دبستان طاها
25 109 امیرشهاب زینب جانقربان باران
نتایج
گروه A
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 تویسرکان 10 4 2 1 1 7
2 بیرق افق 4 2 1 1 7
3 روبو تک 4 2 0 2 6
4 کاپ 4 2 0 2 6
5 سلطانی 4 1 0 3 3

تیم اول تیم دوم نتیجه
تویسرکان 10 سلطانی تیم 1 برنده
روبو تک کاپ تیم 2 برنده
سلطانی بیرق افق تیم 2 برنده
تویسرکان 10 روبو تک تیم 2 برنده
سلطانی روبو تک تیم 2 برنده
تویسرکان 10 بیرق افق مساوی
سلطانی کاپ تیم 1 برنده
تویسرکان 10 کاپ تیم 1 برنده
بیرق افق روبو تک تیم 1 برنده
کاپ بیرق افق تیم 1 برنده
گروه D
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 کنجکاوی 4 3 0 1 9
2 آینده سازان 4 3 0 1 9
3 صدیقی 4 2 0 2 6
4 امیرشهاب 4 2 0 2 6
5 فوتبالیست ها 4 0 0 4 0

تیم اول تیم دوم نتیجه
صدیقی کنجکاوی تیم 1 برنده
آینده سازان فوتبالیست ها تیم 1 برنده
کنجکاوی آینده سازان تیم 1 برنده
صدیقی امیرشهاب تیم 2 برنده
صدیقی آینده سازان تیم 2 برنده
صدیقی فوتبالیست ها تیم 1 برنده
امیرشهاب کنجکاوی تیم 2 برنده
فوتبالیست ها امیرشهاب تیم 2 برنده
کنجکاوی فوتبالیست ها تیم 1 برنده
آینده سازان امیرشهاب تیم 1 برنده
گروه B
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 Beni AK 4 3 0 1 9
2 پارتاک 2 4 2 1 1 7
3 تویسرکان 8 4 1 1 2 4
4 تویسرکان 12 4 1 1 2 4
5 طاها 4 1 1 2 4

تیم اول تیم دوم نتیجه
پارتاک 2 Beni AK تیم 1 برنده
تویسرکان 8 تویسرکان 12 تیم 2 برنده
پارتاک 2 طاها تیم 1 برنده
تویسرکان 8 Beni AK تیم 2 برنده
پارتاک 2 تویسرکان 12 مساوی
Beni AK طاها تیم 1 برنده
پارتاک 2 تویسرکان 8 تیم 2 برنده
تویسرکان 12 طاها تیم 2 برنده
تویسرکان 8 طاها مساوی
Beni AK تویسرکان 12 تیم 1 برنده
گروه E
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 امید افق 4 4 0 0 12
2 تویسرکان 9 4 3 0 1 9
3 بارسلونا 4 1 1 2 4
4 تویسرکان 7 4 1 1 2 4
5 پیروزمند 4 0 0 4 0

تیم اول تیم دوم نتیجه
تویسرکان 7 تویسرکان 9 تیم 2 برنده
پیروزمند امید افق تیم 2 برنده
تویسرکان 7 بارسلونا مساوی
تویسرکان 9 بارسلونا تیم 1 برنده
تویسرکان 7 امید افق تیم 2 برنده
تویسرکان 7 پیروزمند تیم 1 برنده
تویسرکان 9 پیروزمند تیم 1 برنده
تویسرکان 9 امید افق تیم 2 برنده
امید افق بارسلونا تیم 1 برنده
پیروزمند بارسلونا تیم 2 برنده
گروه C
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 ذوالفقار 4 2 1 1 7
2 سورنا 4 2 1 1 7
3 تویسرکان 11 4 2 0 2 6
4 ادیسون 4 1 2 1 5
5 پور خلفی 4 1 0 3 3

تیم اول تیم دوم نتیجه
ادیسون پور خلفی تیم 1 برنده
ذوالفقار تویسرکان 11 تیم 1 برنده
پور خلفی تویسرکان 11 تیم 1 برنده
ادیسون تویسرکان 11 تیم 2 برنده
ادیسون ذوالفقار مساوی
پور خلفی سورنا تیم 2 برنده
تویسرکان 11 سورنا تیم 1 برنده
ذوالفقار سورنا تیم 2 برنده
پور خلفی ذوالفقار تیم 2 برنده
سورنا ادیسون مساوی