لیگ رالی روبو

معرفی

لیگ رالی با هدف آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و و آموزش کنترل ربات برای کودکان و دانش آموزان زیر ۹ سال طراحی شده است. در این لیگ دانش آموزان به کنترل و هدایت ربات ها در یک شهر طراحی شده می پردازند و با توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امتیاز بندی می شوند.

ثبت نام تیم
قوانین
توضیحات تاریخ آپلود دانلود

قوانین نهایی

1396/05/18 دانلود

قوانین اولیه لیگ رالی روبو

1396/04/17 دانلود
کمیته فنی
جهت ارتباط با کمیته فنی می توانید با پشتیبانی تلگرام یا شماره 09031811547 ارتباط برقرار کنید
تیم ها
ردیف شناسه تیم نام تیم سرپرست وابستگی
1 242 روبو تک حسین غضنفری رباتیک خمینی شهر
2 234 تیزپا مجید عشوری دبستان البرز
3 230 تویسرکان 13 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
4 226 تویسرکان 14 نرگس سوری آموزشگاه علمی آزاد مریم
5 222 پیشرو الهام کاویانی دبستان دکتر محمدشفیعی
6 219 نصر مصطفي نصراصفهاني دبستان صرافيانپور
7 201 جکسون استورم سولمازاعتمادی اهواز
8 178 نقش جهان علی شفیعی پژوهشسرای صائب
9 157 تکرو الهام کاویانی دبستان دکتر محمدشفیعی
10 156 تکتاز الهام کاویانی دبستان دکتر محمدشفیعی
11 154 تیز و بز الهام کاویانی دبستان دکتر محمدشفیعی
12 149 پلاسکو سولماز اعتمادی آموزشگاه در اهواز
13 135 قهرمان جهان مریم محمد زمانی پژوهشسرای صائب
14 120 اسطوره احسان معتمدی آزاد
15 117 نينجاي جنگجو سولماز اعتمادي آموزشگاه اهواز
16 115 آتش سولماز اعتمادی کانون اهواز
17 113 توربو سولماز اعتمادی کانون اهواز
18 99 وینر سولماز اعتمادی آموزشگاه اهواز
19 79 شاهین مهدی فرهادی پژوهشسرای صائب
20 77 امین روبو رضا کاظم زاده پژوهشسرای صائب
21 75 نینجا افسون سی منی پژوهشسرای صائب
22 73 ربات آتشین داود نصر اصفهانی پژوهشسرای صائب
23 69 سرخ کن محبوبه ریخته گران آزاد
نتایج
روز اول
رتبه تیم زمان امتیاز
1 توربو 1/2 230
2 آتش 1/29 230
3 اسطوره 1/41 230
4 پلاسکو 1/41 220
5 نصر 2/13 220
6 تیزپا 2/46 210
7 وینر 1/37 200
8 تویسرکان 14 4/55 200
9 امین روبو 3/05 195
10 سرخ کن 2/22 185
11 نینجا 3/18 185
12 جکسون استورم 2/41 180
13 تیز و بز 5/09 180
14 تکتاز 6/41 170
15 پیشرو 6/49 165
16 تکرو 8/27 160
17 ربات آتشین 3/22 155
18 نقش جهان 4/54 85
19 شاهین 4/2 80
20 روبو تک 4/44 75
21 تویسرکان 13 4/09 25
22 قهرمان جهان 9/49 -40