خبر

هزینه خوابگاه1396/06/05

هزینه خوابگاه کاهش یافت.


به اطلاع شرکت کنندگان مسابقات رباتیک بارمان کاپ می رساند، هزینه خوابگاه به ازای هر شب 10هزارتومان و هزینه هتل به ازای هر شب 80هزارتومان می باشد.

*خوابگاه دختران و پسران جدا می باشد.

*ثبت نام خوابگاه و هتل تا 8 شهریور ماه 1396 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.