خبر

ثبت نام آغاز شد1396/05/02

ثبت نام اولین دوره مسابقات رباتیک بارمان کاپ آغاز گردید.
ثبت نام تا تاریخ 17 مرداد با 20 الی 25 درصد تخفیف صورت می گیرد.