خبر

راهنمای ثبت نام1396/05/05

راهنمای مسابقات منتشر شد جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید .


با توجه به درخواست های متعدد ، نحوه ثبت نام مسابقات بارمان کاپ در فایل راهنمای زیر قرار گرفت .

دانلود راهنمای مسابقات